Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA przeznaczone jest dla osób dorosłych i tych, które ukończyły w roku rozpoczęcia nauki 18 lat, w uzasadnionych przypadkach przyjmujemy również osoby młodsze.

W naszej szkole naukę mogą rozpocząć absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zasadniczej oraz branżowej.
Nauka trwa 4 lata dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum.
Nauka trwa 3 lata dla absolwentów szkół zasadniczych i branżowych.

Zalety:
– zajęcia w weekendy (co drugi weekend),
– zaświadczenia,
– legitymacja,
– przyjazna i wyrozumiała kadra,
szkoła za darmo,
– do pogodzenia z innymi obowiązkami,
– możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Obecnie zajmujemy się rekrutacją uczniów na semestr rozpoczynający się w miesiącu wrześniu.
Ilość miejsc jest ograniczona, nie przewidujemy egzaminów wstępnych. Kryterium decydującym o przyjęciu jest kolejność zgłoszeń kandydatów.

Prosimy o składanie następujących dokumentów:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
– kwestionariusz osobowy (gotowy druk podania wypełnia się w sekretariacie),
– podanie (gotowy druk podania wypełnia się w sekretariacie),
– umowa (gotowy druk podania wypełnia się w sekretariacie).