Nauka całkowicie za darmo

Prowadzimy szkoły z uprawnieniami szkół publicznych
Orzełek

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.