Szkoły

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna

Jednoroczna Szkoła Kompetencji Zawodowych