Terapeuta Zajęciowy

Opis kierunku
Słuchacz kierunku terapeuta zajęciowy jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej:
– budowania relacji terapeutycznych z podopiecznymi, ich rodzinami i środowiskiem,
– we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym rozpoznaje i diagnozuje potrzeby biopsychospołeczne, stan emocjonalny podopiecznego,
– planuje indywidualny i grupowy program lub plan działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki,
– organizuje działania w zakresie terapii zajęciowej która ma na celu poprawę funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej.

Perspektywy zatrudnienia
Zawód terapeuty zajęciowego należy do medycznych zawodów z przyszłością!

Jest to zawód poszukiwany na dzisiejszym rynku pracy w Polsce i za granicą – dlatego po ukończeniu szkoły nasi absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:
– oddziałach szpitalnych (neurologicznych, ortopedycznych, rehabilitacji leczniczej, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych),
– sanatoriach,
– klinikach,
– domach pomocy społecznej,
– warsztatach terapii zajęciowej,
– dziennych domach pomocy społecznej,
– świetlicach terapeutycznych,
– klubach seniora,
– zakładach opiekuńczo-leczniczych,
– hospicjach,
– zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
– szkołach specjalnych.

Słuchacz otrzymuje na życzenie i za darmo:
– legitymację,
– zaświadczenia do instytucji m.in. t.j.: ZUS, KRUS, US, PEFRON.

Czesne gwarantowane do końca nauki – 0 zł!

Zapisz się już dziś!
Ograniczona ilość miejsc.