Opiekun Medyczny

Zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu i zacznij pracę jako Opiekun Medyczny.
– nauka trwa rok (II semestry),
– bezpłatne zajęcia,
– zaświadczenia do MOPR i ZUS,
– legitymacja,
– zajęcia co drugi weekend,
– wykwalifikowana kadra,
– możliwość pogodzenia szkoły z innymi obowiązkami,
– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po II semestrze.

Co daje Ci nasza szkoła?
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej, certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej oraz dyplom z tytułem Opiekuna Medycznego.

Gdzie znajdziesz pracę?
– Oddziały szpitalne: chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjne i neurologii,
– Zakłady opiekuńczo-lecznicze,
– Domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
– Hospicja,
– Oddziały ortopedyczno-rehabilitacyjne,
– Szpitale opieki długoterminowej,
– Sanatoria.

Czego się nauczysz?
– Udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego,
– Udzielania wsparcia emocjonalnego,
– Pomagania osobom chorym i niesamodzielnym w zaspokajaniu potrzeb,
– Opieki nad chorą i niesamodzielną osobą zgodnie z zaleceniami lekarza,
– Wykonywania zabiegów higienicznych,
– Współpracy z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki,
– Rozpoznania problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych.