Opiekunka Dziecięca

Opiekunka Dziecięca to oferta dla osób z wykształceniem min średnim (również bez matury):
– nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu),
nauka jest zupełnie bezpłatna przez cały okres nauczania,
– absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę z dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, świetlicach szkolnych, domach małego dziecka, sanatoriach,
– może też świadczyć usługi prywatnie jako niania, a także opiekować się dziećmi na wyjazdach kolonijnych.