Technik usług kosmetycznych

Kierunek kończy się uzyskaniem tytułu ,,Technik usług kosmetycznych”

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata , tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;

2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;

3) udzielania porad kosmetycznych;

4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Praca: w gabinetach kosmetycznych;  gabinetach odnowy biologicznej;

firmach kosmetycznych; studiach paznokci i wizażu;  na stanowiskach kosmetyczki, manikiurzystki, pedikiurzystki, wizażystki,  własna działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody,