Technik systemów i urządzeń systemów odnawialnych

Kierunek kończy się uzyskaniem tytułu ,,Technik systemów i urządzeń energii odnawialnej”

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata , tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Absolwent kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.