Szkoły Policealne

Szkoły policealne dla absolwentów szkół średnich ( matura nie jest wymagana).Mnóstwo kierunków kształcenia, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki po ukończeniu szkoły średniej, Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów w policealnej szkole z uprawnieniami szkoły publicznej określa program Ministerstwa.* Nauka na większości kierunków trwa 2 lata, IV semestry. Mnóstwo kierunków kształcenia, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki po ukończeniu szkoły średniej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym tj. zajęcia w soboty i niedziele średnio raz na 2 tygodnie.

Kierunki:

– technik archiwista
– opiekunka środowiska
– technik rachunkowości
– technik administracji
– technik BHP
– technik informatyk
– technik usług kosmetycznych
– technik turystyki wiejskiej
– florysta
– technik systemów i urządzeń energii odnawialnej