Szkoła Kompetencji Zawodowych

Szkoła Policealna Jednoroczna Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Realizujemy program autorski pracowników naukowych LO EDUKACJA. Nauka w szkole trwa rok, tj. 2 semestry. Po ukończeniu szkoły otrzymujesz dyplom z tytułem zawodowym, zgodnym z klasyfikacją zawodów Ministra Gospodarki i Pracy ( specjalista).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio co 2 tygodnie w soboty i niedziele)wieczorowym (3 razy w tygodniu).
Kładziemy nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych.
– Wystawiamy zaświadczenia do ZUS-u.
–  Zapewniamy liczne promocje i zniżki.
– Rekrutacja bez egzaminów wstępnych – decyduje kolejność zgłoszeń!
– Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty!

Zawody w których kształci szkoła policealna jednoroczna :
– Specjalista logistyki
– Specjalista ds. kadr i płac
– Specjalista przedstawiciel handlowy
– Specjalista masażu
– Opiekunka do dzieci w języku angielskim
– Specjalista stylizacji i wizażu
– Specjalista sekretarka
– Specjalista psychologii biznesu i reklamy
– Pracownik ds. osobowych (kadra)
– Marketing i reklama

Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty!

O szczegóły oferty zapytaj w sekretariacie w swoim mieście.