Stypendia socjalne dla osób uczących się

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki w LO EDUKACJA

Kto może otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może otrzymać osoba, która:

  1. jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i
  2. jest osobą bez kwalifikacji zawodowych
  3. w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej)

Jak długo można otrzymywać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Stypendium można otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Uwaga! Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Wysokość stypendium to 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Okres obowiązywania 80% kwoty zasiłku(okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat) 100% kwoty zasiłku(okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 do 20 lat) 120% kwoty zasiłku(okres uprawniający do zasiłku wynosi więcej niż 20 lat)
pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku 664,10 zł 831,10 zł 997,40 zł
kolejne miesiące prawa do zasiłku 522,10 zł 652,60zł 783,20 zł

Uwaga! Stypendium można kontynuować jeżeli podjęło się pracę, ale zasiłek w tym przypadku zostanie zmniejszony do 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

 

 Żeby otrzymać stypendium należy posiadać zaświadczenie wystawione przez szkołę

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) – art. 55.

 

Ucz się ze znajomymi ,rodziną i odbieraj nagrody

Nagrody to nie ściema spytaj naszych zadowolonych słuchaczy !!!

Szczegóły w sekretariatach.