Program unijny dla bezrobotnych słuchaczy LO Edukacja*

Uczestnicy:

 • Osoby w przedziale wiekowym 18-35 lat (wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie)

 

Działania projektowe:

 1. przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności
 2. opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego z uczestników
 3. odbycie cyklu spotkań z przedsiębiorcami- przedsiębiorczość w praktyce – turnieje gry Cashflow
 4. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – w trakcie wyjazdu zagranicznego organizowane będą happeningi mające na celu uświadomienie niskiej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy
 5. pobyt uczestników za granicą – zapoznanie z różnymi stanowiskami pracy, zakresami obowiązków, polityką zatrudnienia za granicą
 6. działania o charakterze aktywizującym po powrocie do kraju:
 • szkolenia zawodowe
 • szkolenie z zakresu działalności gospodarczej
 • pośrednictwo pracy
 • warsztaty z zakresu mediów elektronicznych i ich wpływu na rozwój życia prywatnego i zawodowego
 • warsztaty z zakresu rynku edukacyjnego
 • konkursy tematyczne z nagrodami

 

* szczegóły w sekretariatach dla naszych słuchaczy