Opiekunka Środowiska

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 1 rok , tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.
Praca: opiekunka środowiskowa: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze.

Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.