Medyczne Szkoły Policealne

Szkoły dla dorosłych EDUKACJA wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom rynku proponują kształcenia w ZAWODACH MEDYCZNYCH takich jak : opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny i technik farmaceutyczny. W Policealnej Szkole Medycznej EDUKACJA mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości. Szkoła  posiada  uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministra Zdrowia. Nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika lub równorzędny.

Kierunki:
– Opiekun medyczny
– Asystentka stomatologiczna
– Higienistka stomatologiczna
– Opiekun osoby starszej