O Magnum Mysterium w Szkole im. Matki Teresy z Kalkuty

W sobotę w Restauracji SMAKOSZ w Żywcu zorganizowane zostało spotkanie przedświąteczne pt. O Magnum Mysterium dla Przyjaciół, uczniów i nauczycieli Bezpłatnej Szkoły dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • ks. infułat Władysław Fidelus – Dziekan Dekanatu Żywieckiego, Proboszcza Parafii Katedralnej N.N.M.P. w Żywcu
 • ks. kan. Edward Loranc – Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Żywcu-Moszczanicy
 • ks. dr Stanisław Cader – Prezes Beskidzkiego Instytut Nauk o Człowieku
 • ks. Rafał Jończy – Wikariusz Parafii Katedralnej N.N.M.P. w Żywcu
 • Pan mgr inż. Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywiec
 • Pan Marian Knapek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żywiec

Spotkanie umilił występ „TRIO” w składzie Józef Kisza, Maria Bednarska, Maria Kolenda.

1 2   5346


Społeczno-medyczne aspekty opieki paliatywnej i geriatrycznej (fotorelacja)

W dniu 19 grudnia 2015 w Lasie odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Społeczno-medyczne aspekty opieki paliatywnej i geriatrycznej” pod patronatem honorowym Senatora RP Tadeusza Kopcia i Posła na Sejm RP Kazimierza Matusznego.  Organizatorami konferencji byli Szkoła dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu, Wydział Zamiejscowy w Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku oraz bielski oddział Civitas Christiana.

 Mottem przewodnim konferencji były słowa pokojowej laureatki Nagrody Nobla Matki Teresy z Kalkuty „Największym cierpieniem człowieka jest poczucie bycia opuszczonym, niechcianym i niekochanym”.

Obrady otworzył Dyrektor Szkoły dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty mgr Aleksander Sapiński, MSc oraz Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żywcu dr Bogusław Wyleciał. Swoje słowo do uczestników skierował również Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. Stanisław kard. Dziwisz.

W trakcie obrad swoje wystąpienia zaprezentowali m.in.

 • prof. dr hab. Wiesław Wójcik (Polska Akademia Nauk)
 • ks. dr Stanisław Cader (Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku)
 • dr n. med. Jolanta Witanowska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 • dr Stanisław Ciupka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 • mgr Maria Kolenda (Szkoła dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty)
 • mgr Aleksander Sapiński (Szkoła dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty)

Radzie Naukowej konferencji przewodniczył ks. dr Krystian Kucharczyk (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej był dr hab. n. med. Smiejanow Wiaceslaw (MI of Sumy State University). Wśród członków Rady Naukowej znaleźli się m.in. prof. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski), prof. Grzegorz Grzybek(Uniwersytet Rzeszowski), ks. prof. Pavol Dancka (Uniwersytet w Presovie), prof. Olha Prokopenko (Sumy State University), dr Bogusław Wyleciał (WSB Dabrowa Górnicza), dr Joanna Kurowska-Pysz(WSB Dabrowa Górnicza).

Komitetem Organizacyjnym kierował mgr Aleksander Sapiński, MSc oraz mgr Maria Kolenda. Ze strony WSB Komitet Organizacyjny wspierali dr Joanna Kurowska-Pysz oraz dr Bogusław Wyleciał.

W obradach oprócz prelegentów udział wzięli:

 • Pan Zbigniew Gąsiorek – Członek Zarządu Powiatu Żywieckiego
 • Pani Anna Satława – Radna Rady Powiatu Żywieckiego
 • Pani Edyta Subocz – Dyrektor Biura Senatora Tadeusza Kopcia
 • Pan Jarosław Krzak – Wójt Gminy Ślemień
 • Pani Dorota Czyrnal Przewodnicząca Gminne Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Radna Gminy Ślemień
 • Pan Sławomir Wątroba Przewodniczący Gminnej Komisji Finansów, Radny Gminy Ślemień
 • Pani Danuta Micor Radna Gminy Ślemień
 • Pani Aniela Bąk Radna Gminy Ślemień
 • Pan Franciszek Pilarczyk Radny Gminy Ślemień
 • Pan Arkadiusz Kania Radny Gminy Ślemień
 • Pan Jan Adamek Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie

Senator Tadeusz Kopeć na zakończenie obrad przygotował dla uczestników konferencji niespodziankę w postaci koncertu Katolickiego Chóru Lutnia z Cieszyna.

100_7201 100_7196 100_7194 100_7180 100_7178 100_7176 100_7202 100_7171

100_7172


Fotorelacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Współczesne wyzwania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.

100_7061

Doc. M. Sekova University Mateja Bela – Slovakia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100_7064

od lewej mgr Maria Kolenda, mgr Aleksander Sapiński, MSc(Szkoła Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu)        i prof.dr hab. O.V. Prokopenko (Sumy State University)

100_7091

uczniowie szkoły Józef Kisza, Aleksander J. Sapiński, Halina Sapińska oraz Radna Gminy Ślemień mgr inż. Dorota Czyrnal

100_7117

Conference CCIHRM2015 panel I

100_7106

mgr Maria Kolenda(Szkoła im. Matki Teresy z Kalkuty), mgr Aleksander Sapiński, MSc(Szkoła im. Matki Teresy z Kalkuty) dr Agnieszka Knap-Stefaniuk(AFiB VISTULA), dr Bogusław Wyleciał (WSB Dąbrowa Górnicza).

100_7121

Do.c M. Sekova, (Uniersity Mateja Bela)mgr A. Sapiński(Szkoła Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu) prof. M. Vetrakova,(University Mateja Bela)  dr J. Durian (University Mateja Bela)

100_7038

Przedstawiciele rządu i władz parlamentarnych.

100_7044

dr J. Nesiba Newton College

100_7058

Na pierwszym planie od prawej prof. Wiesław Wjcik (PAN) oraz dr Stanisław Ciupka (ATH Bielsko-Biała) oraz uczestnicy i słuchacze panelu I.

 


II Międzynarodowe Sympozjum naukowe pt. Matka Teresa wzorem słuzby drugiemu człowiekowi(zdjęcia)

Szanowni Państwo,

nasza szkoła już po raz drugi organizowała Sympozjum pt. Matka Teresa wzorem służby drugiemu człowiekowi. Tej edycji patronował ks. bp. Roman Pindel Ordynariusz bielsko-żywiecki.

Współorganizatorami byli: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, Civitas Christiana o/Bielsko-Biała oraz Parafia Miłosierdzia Bożego w Żywcu-Moszczanicy.

Wśród zacnych i cenionych gości znaleźli się: ks. prałat Stanisław Kozieł, Burmistrz Miasta Żywca mgr inż. Antoni Szlagor, ks. dr Krystian Kucharczyk, ks. dr Stanisław Cader, Kierownik  Katedry Zarządzania i Inż. Produkcji WSB dr n. ekon. Joanna Kurowska-Pysz, Radny Rady Miasta Żywiec Tadeusz Trzop, Radna Rady Miasta Żywiec mgr Genowefa Jeziorska, Radna Rady Gminy Ślemień inż. Dorota Czyrnal, prof. Marek Rembierz, prof. O. V. Prokopenko, prof. S. Iliaszenko, prof. E. Boznova, dr E. Ambrozova, dr Stanisław Ciupka, dr Marcin Biernat, mgr Maria Kolenda, mgr Tomasz Terteka oraz inne wspaniałe osobistości.

Sympozjum podzielone było na dwa panele: poarnny i popołudniowy.

Moderatorami Sympozjum byli: dyrektor Szkoły mgr Aleksander Sapiński, MSc, mgr Tomasz Terteka oraz mgr Maria Kolenda.

Poniżej kilka zdjęć z pierwszego panelu(autor J. Kisza).

100_7028  100_7015 — kopia (3) — kopia 100_7019 — kopia (2) 100_7020 — kopia (2) 100_7021 — kopia (2) 100_7022 — kopia 100_7024 — kopia 100_7026 — kopia100_7014 — kopia (3) — kopia


Zapalili znicz!

Dzisiaj 18 października  zorganizowana zostala akcja Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiego Radia pt. „Zapal znicz pamięci”. Polegała na wykonaniu takiego prostego, symbolicznego gestu, jakim jest zapalenie znicza w miejscach związanych z kaźnią polskich elit; pod tablicami, pomnikami. Był to też pretekst do tego, aby w świadomości społecznej te wydarzenia nie ginęły, nie były pomijane na kartach podręczników i książek historycznych. Łącznie znicze pamięci zapalono dzisiaj w ok. 300 miejscach kaźni na terenie pięciu regionów; w Wielkopolsce, na Pomorzu, Śląsku, ziemi łódzkiej i ciechanowskiej.

Poza przypominaniem bohaterów tamtych dni, organizatorzy akcji; IPN i Polskie Radio  chcieli przypominać też o warunkach, jakie panowały na terenach wcielonych do III Rzeszy. Były one dramatyczne. Pod groźbą surowych kar zakazywano używania języka polskiego, polskich nazw ulic. Nie można było brać udziału w życiu kulturalnym; chodzić do opery, teatru czy nawet parku.

Akcja Zapal znicz pamięci to wspólny projekt pięciu regionalnych rozgłośni radiowych i pionów edukacyjnych IPN. Prowadzi je wspólnie Radio Merkury Poznań, Radio PiK, Radio Katowice, Radio Gdańsk i Radio Łódź oraz Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku. W akcję włączyło się także Muzeum Historii Polski i portal historyczny Dzieje.pl. 18 października akcja zorganizowana została również w Żywcu. O godz.12.00 uczniowie z Kółka Historycznego działającego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Żywcu oraz uczniowie LO Edukacja  im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu o godzinie 11.30 na cmentarzu p.. Przemienia Pańskiego  przy pomniku żołnierzy poległych w pierwszych dniach września 1939 roku. Zapalili znicz pamięci.  W potyczce stoczonej z wojskiem  niemieckim , na terenie nieistniejącego już Zadziela, zginęło 14 żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W Żywcu akcję „ Zapal znicz pamięci’ koordynowała dr  Małgorzata Terteka.

znicz 4znicz 2


Zapalili znicz!

Dzisiaj 18 października  zorganizowana zostala akcja Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiego Radia pt. „Zapal znicz pamięci”. Polegała na wykonaniu takiego prostego, symbolicznego gestu, jakim jest zapalenie znicza w miejscach związanych z kaźnią polskich elit; pod tablicami, pomnikami. Był to też pretekst do tego, aby w świadomości społecznej te wydarzenia nie ginęły, nie były pomijane na kartach podręczników i książek historycznych. Łącznie znicze pamięci zapalono dzisiaj w ok. 300 miejscach kaźni na terenie pięciu regionów; w Wielkopolsce, na Pomorzu, Śląsku, ziemi łódzkiej i ciechanowskiej.

Poza przypominaniem bohaterów tamtych dni, organizatorzy akcji; IPN i Polskie Radio  chcieli przypominać też o warunkach, jakie panowały na terenach wcielonych do III Rzeszy. Były one dramatyczne. Pod groźbą surowych kar zakazywano używania języka polskiego, polskich nazw ulic. Nie można było brać udziału w życiu kulturalnym; chodzić do opery, teatru czy nawet parku.

Akcja Zapal znicz pamięci to wspólny projekt pięciu regionalnych rozgłośni radiowych i pionów edukacyjnych IPN. Prowadzi je wspólnie Radio Merkury Poznań, Radio PiK, Radio Katowice, Radio Gdańsk i Radio Łódź oraz Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku. W akcję włączyło się także Muzeum Historii Polski i portal historyczny Dzieje.pl. 18 października akcja zorganizowana została również w Żywcu. O godz.12.00 uczniowie z Kółka Historycznego działającego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Żywcu, uczniowie LO Edukacja  im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu o godzinie 11.30 na cmentarzu p.. Przemienia Pańskiego  przy pomniku żołnierzy poległych w pierwszych dniach września 1939 roku. Zapalili znicz pamięci.  W potyczce stoczonej z wojskiem  niemieckim , na terenie nieistniejącego już Zadziela, zginęło 14 żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W Żywcu akcję „ Zapal znicz pamięci’ koordynowała dr  Małgorzata Terteka.

 

znicz 4znicz 2