Asystentka stomatologiczna

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 1 rok  , tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Jeden z najczęściej poszukiwanych zawodów w krajach Unii Europejskiej. Asystentka stomatologiczna asystuje przy zabiegach stomatologicznych. Pomaga w prowadzeniu działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym, poradni stomatologiczne. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej jest połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, nabytymi podczas zajęć, które realizowane są w nowoczesnych gabinetach stomatologicznych. Asystentka stomatologiczna przygotowuje gabinetu do pracy, pacjenta do zabiegu, przygotowywanie odpowiednich zestawów narzędzi, materiałów i leków, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi, utrzymanie czystości w gabinecie.

Zajęcia  prowadzone  są  w  pracowni  w  szkole  oraz  w  gabinetach  stomatologicznych i odbywają  się  w  trybie dostosowanym  do  osób  pracujących.  szkoła  zapewnia  doskonale wyposażone  sale  lekcyjne  i  kadrę nauczycielską o najwyższych  kwalifikacjach.  Słuchacze kończą  naukę  egzaminem  państwowym  i  uzuskują  dyplom uprawniający  do wykonywania zawodu asystentka stomatologiczna.

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:
• przygotujesz samodzielnie gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,
• będziesz przygotowywał pacjentów do zabiegów stomatologicznych,
• będziesz  współpracował  z  lekarzem  dentystą  w  czasie  wykonywania  zabiegów
stomatologicznych,
• będziesz  rozróżniał  grupy  leków  i  materiałów  stomatologicznych  stosowanych
w lecznictwie stomatologicznym,
• będziesz obsługiwał sprzęt diagnostyczny,
• będziesz  potrafił  wyjaławiać,  odkażać  oraz  konserwować  narzędzia  i  urządzenia
stomatologiczne,
• będziesz prowadził dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych,
• będziesz  mógł  prowadzić  stomatologiczną  edukację  zdrowotną,  organizować
i nadzorować  na  zlecenie  lekarza  stomatologa  akcje  profilaktyki  fluorowej  próchnicy
zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach).

Możliwości zatrudnienia asystentki stomatologicznej:
• gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
• prywatne gabinety stomatologiczne

• poradnie i kliniki dentystyczne.