MATURA 2018 – deklaracje

matura

WAŻNE TERMINY DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

Uczniowie semestru V i VI : 
* wstępną deklarację absolwent składa do 30 września 2017 (OBOWIĄZKOWO)
*do 7 lutego 2018 złożenie ostatecznych deklaracji

Absolwenci z lat ubiegłych: 
* wstępną deklarację absolwent składa do 30 września 2017(można nie składać deklaracji wstępnej)
* deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2018

DEKLARACJE dostępne w Sekretariacie Szkoły lub pod adresem:

DEKLARACJE MATURA 2018 – OKE Wrocław

—- Załącznik 1a_N  —- NOWA MATURA
—- Załącznik 1d_S  —-  STARA MATURA