O Magnum Mysterium w Szkole im. Matki Teresy z Kalkuty

W sobotę w Restauracji SMAKOSZ w Żywcu zorganizowane zostało spotkanie przedświąteczne pt. O Magnum Mysterium dla Przyjaciół, uczniów i nauczycieli Bezpłatnej Szkoły dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • ks. infułat Władysław Fidelus – Dziekan Dekanatu Żywieckiego, Proboszcza Parafii Katedralnej N.N.M.P. w Żywcu
 • ks. kan. Edward Loranc – Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Żywcu-Moszczanicy
 • ks. dr Stanisław Cader – Prezes Beskidzkiego Instytut Nauk o Człowieku
 • ks. Rafał Jończy – Wikariusz Parafii Katedralnej N.N.M.P. w Żywcu
 • Pan mgr inż. Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywiec
 • Pan Marian Knapek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żywiec

Spotkanie umilił występ „TRIO” w składzie Józef Kisza, Maria Bednarska, Maria Kolenda.

1 2   5346


Społeczno-medyczne aspekty opieki paliatywnej i geriatrycznej (fotorelacja)

W dniu 19 grudnia 2015 w Lasie odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Społeczno-medyczne aspekty opieki paliatywnej i geriatrycznej” pod patronatem honorowym Senatora RP Tadeusza Kopcia i Posła na Sejm RP Kazimierza Matusznego.  Organizatorami konferencji byli Szkoła dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu, Wydział Zamiejscowy w Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku oraz bielski oddział Civitas Christiana.

 Mottem przewodnim konferencji były słowa pokojowej laureatki Nagrody Nobla Matki Teresy z Kalkuty „Największym cierpieniem człowieka jest poczucie bycia opuszczonym, niechcianym i niekochanym”.

Obrady otworzył Dyrektor Szkoły dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty mgr Aleksander Sapiński, MSc oraz Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żywcu dr Bogusław Wyleciał. Swoje słowo do uczestników skierował również Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. Stanisław kard. Dziwisz.

W trakcie obrad swoje wystąpienia zaprezentowali m.in.

 • prof. dr hab. Wiesław Wójcik (Polska Akademia Nauk)
 • ks. dr Stanisław Cader (Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku)
 • dr n. med. Jolanta Witanowska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 • dr Stanisław Ciupka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 • mgr Maria Kolenda (Szkoła dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty)
 • mgr Aleksander Sapiński (Szkoła dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty)

Radzie Naukowej konferencji przewodniczył ks. dr Krystian Kucharczyk (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej był dr hab. n. med. Smiejanow Wiaceslaw (MI of Sumy State University). Wśród członków Rady Naukowej znaleźli się m.in. prof. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski), prof. Grzegorz Grzybek(Uniwersytet Rzeszowski), ks. prof. Pavol Dancka (Uniwersytet w Presovie), prof. Olha Prokopenko (Sumy State University), dr Bogusław Wyleciał (WSB Dabrowa Górnicza), dr Joanna Kurowska-Pysz(WSB Dabrowa Górnicza).

Komitetem Organizacyjnym kierował mgr Aleksander Sapiński, MSc oraz mgr Maria Kolenda. Ze strony WSB Komitet Organizacyjny wspierali dr Joanna Kurowska-Pysz oraz dr Bogusław Wyleciał.

W obradach oprócz prelegentów udział wzięli:

 • Pan Zbigniew Gąsiorek – Członek Zarządu Powiatu Żywieckiego
 • Pani Anna Satława – Radna Rady Powiatu Żywieckiego
 • Pani Edyta Subocz – Dyrektor Biura Senatora Tadeusza Kopcia
 • Pan Jarosław Krzak – Wójt Gminy Ślemień
 • Pani Dorota Czyrnal Przewodnicząca Gminne Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Radna Gminy Ślemień
 • Pan Sławomir Wątroba Przewodniczący Gminnej Komisji Finansów, Radny Gminy Ślemień
 • Pani Danuta Micor Radna Gminy Ślemień
 • Pani Aniela Bąk Radna Gminy Ślemień
 • Pan Franciszek Pilarczyk Radny Gminy Ślemień
 • Pan Arkadiusz Kania Radny Gminy Ślemień
 • Pan Jan Adamek Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie

Senator Tadeusz Kopeć na zakończenie obrad przygotował dla uczestników konferencji niespodziankę w postaci koncertu Katolickiego Chóru Lutnia z Cieszyna.

100_7201 100_7196 100_7194 100_7180 100_7178 100_7176 100_7202 100_7171

100_7172