Fotorelacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Współczesne wyzwania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.

100_7061

Doc. M. Sekova University Mateja Bela – Slovakia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100_7064

od lewej mgr Maria Kolenda, mgr Aleksander Sapiński, MSc(Szkoła Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu)        i prof.dr hab. O.V. Prokopenko (Sumy State University)

100_7091

uczniowie szkoły Józef Kisza, Aleksander J. Sapiński, Halina Sapińska oraz Radna Gminy Ślemień mgr inż. Dorota Czyrnal

100_7117

Conference CCIHRM2015 panel I

100_7106

mgr Maria Kolenda(Szkoła im. Matki Teresy z Kalkuty), mgr Aleksander Sapiński, MSc(Szkoła im. Matki Teresy z Kalkuty) dr Agnieszka Knap-Stefaniuk(AFiB VISTULA), dr Bogusław Wyleciał (WSB Dąbrowa Górnicza).

100_7121

Do.c M. Sekova, (Uniersity Mateja Bela)mgr A. Sapiński(Szkoła Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu) prof. M. Vetrakova,(University Mateja Bela)  dr J. Durian (University Mateja Bela)

100_7038

Przedstawiciele rządu i władz parlamentarnych.

100_7044

dr J. Nesiba Newton College

100_7058

Na pierwszym planie od prawej prof. Wiesław Wjcik (PAN) oraz dr Stanisław Ciupka (ATH Bielsko-Biała) oraz uczestnicy i słuchacze panelu I.

 


II Międzynarodowe Sympozjum naukowe pt. Matka Teresa wzorem słuzby drugiemu człowiekowi(zdjęcia)

Szanowni Państwo,

nasza szkoła już po raz drugi organizowała Sympozjum pt. Matka Teresa wzorem służby drugiemu człowiekowi. Tej edycji patronował ks. bp. Roman Pindel Ordynariusz bielsko-żywiecki.

Współorganizatorami byli: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, Civitas Christiana o/Bielsko-Biała oraz Parafia Miłosierdzia Bożego w Żywcu-Moszczanicy.

Wśród zacnych i cenionych gości znaleźli się: ks. prałat Stanisław Kozieł, Burmistrz Miasta Żywca mgr inż. Antoni Szlagor, ks. dr Krystian Kucharczyk, ks. dr Stanisław Cader, Kierownik  Katedry Zarządzania i Inż. Produkcji WSB dr n. ekon. Joanna Kurowska-Pysz, Radny Rady Miasta Żywiec Tadeusz Trzop, Radna Rady Miasta Żywiec mgr Genowefa Jeziorska, Radna Rady Gminy Ślemień inż. Dorota Czyrnal, prof. Marek Rembierz, prof. O. V. Prokopenko, prof. S. Iliaszenko, prof. E. Boznova, dr E. Ambrozova, dr Stanisław Ciupka, dr Marcin Biernat, mgr Maria Kolenda, mgr Tomasz Terteka oraz inne wspaniałe osobistości.

Sympozjum podzielone było na dwa panele: poarnny i popołudniowy.

Moderatorami Sympozjum byli: dyrektor Szkoły mgr Aleksander Sapiński, MSc, mgr Tomasz Terteka oraz mgr Maria Kolenda.

Poniżej kilka zdjęć z pierwszego panelu(autor J. Kisza).

100_7028  100_7015 — kopia (3) — kopia 100_7019 — kopia (2) 100_7020 — kopia (2) 100_7021 — kopia (2) 100_7022 — kopia 100_7024 — kopia 100_7026 — kopia100_7014 — kopia (3) — kopia